Spesialprodukter for bedret funksjon i kroppens ledd og økt stabilitet

Image Map

Medisinsk ekpertise hjelper deg med valg av riktig produkt ut i fra dine behov.

 
 
 

Back App – er en unik balansestol som avlaster og trener ryggen mens du sitter.